TUE-Nieuws van oktober 2018

 

Bestuurswisseling

Voorafgaand aan de nascholingsbijeenkomst op 24 september in Deurne
is tijdens een bestuursvergadering Karel Theuws benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting Theorie uit Experimenten.
Frans Arnold is tijdens diezelfde vergadering benoemd tot erevoorzitter.

Toets van de maand

CFK en ozon(laag)

 

Fout van de maand

Stikstof?

 

Nascholing

In het nascholingskatern bij NVOX van juni 2018 staan de TUE-nascholingsactiviteiten 18/19 vermeld. De tekst is ook te vinden via de link nascholing.

Nieuwe TUE-school

Met ingang van het schooljaar 2018/2019 werken leerlingen in de derde klassen van het Spinozalyceum in Amsterdam met TUE.

 

Nieuwe modules

In alle nieuw te drukken Nederlandstalige modulen zijn de errata verwerkt. Ook zijn enkele kleine aanvullingen aangebracht zoals een eenvoudigere versie van opdracht 5.12 van bovenbouwmodule 4.

 

Voorbeeldantwoorden
Bij alle scheikundemodulen zijn voor docenten voorbeeldantwoorden van de A-practica in een pdf-bestand beschikbaar.

 

Micro/macro

Een artikel over micro/macro in examens.

Een ingekorte vorm hiervan is geplaatst in NVOX 8 (oktober 2017).

 

TUE en Museum Boerhaave

TUE en Museum Boerhaave promoten allebei onderwijs in de natuurwetenschappen.

In verband daarmee heeft TUE heeft een item uit de collectie van Museum Boerhaave geadopteerd,
namelijk door Van t Hoff geknipte en geplakte molecuulmodellen. Klik hier voor meer informatie.

In zijn DWDD-college over symmetrie (op 24 november 2017) heeft Robbert Dijkgraaf molecuulmodellen van Van t Hoff laten zien.

 

Practicumhandleidingen

De handleidingen van alle modulen staan nu bij elkaar.

 

Errata

Voor oude modulen zijn de errata op deze site beschikbaar.

 

Indexen

Op de website de cumulatieve indexen voor de bovenbouw:

 

Nieuwe examens

Met o.a. syllabi, voorbeeldexamens, pilotexamens en examencommentaren.