TUE-Nieuws van september 2020

 

Nieuwe rubriek

In de rubriek ‘Artikelen’ vind je een lijst van TUE-gerelateerde artikelen.
Wil je wat meer weten over de geschiedenis van TUE? Lees dan de artikelen 16, 19, 53 en 55.
Wil je wat meer weten over de ontwikkeling van het begrip chemische reactie? Lees dan de artikelen 3, 27, 47 en 58.

Toets van de maand

Twee artikelen n.a.v. de explosie in Beiroet vormen de context voor vragen in een toets t/m bb-module 6.

Fout van de maand

Nitraat of nitriet?

 

Digitale modules

De meest recente digitale versies van alle modulen zijn te vinden op Google Drive. Onlangs zijn vernieuwd de onderbouwmodules HI en K, en ook de (in derde klas na K te gebruiken) bovenbouwmodule 4.

 

Syllabi 2021

De syllabi voor 2021 zijn te vinden in de rubriek examens.

 

Nascholing 2020/2021

Zie rubriek nascholing, daar vind je huiswerk wat ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst verricht moet worden. Die eerste bijeenkomst vindt ‘op afstand’ plaats via Microsoft Teams op donderdag 10 september van 15.00 u tot 16.30 u.

 

Commentaar eindvoorstel ‘Mens en Natuur curriculumnu

Op verzoek van ‘curriculum.nu’ hebben we onze reactie op de eindvoorstellen op de TUE-website geplaatst.

 

(School)examens

Uit NRC 19 december 2018: “Schoolexamens bieden de mogelijkheid om in te spelen op de actualiteit maar dat komt er dikwijls niet van door de nadruk van inspectie en schoolleiding op het centraal examen.” “Schoolexamens zijn, mede door de macht van ranglijstjes van schoolprestaties, verworden tot voorbereiding op het centrale examen.” Onderwerp om te bespreken?

Het volledige rapport is te vinden via de volgende link:

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/696/original/Een_volwaardig_schoolexamen_Rapport_Commissie_Kwaliteit_Schoolexaminering_17_december_2019.pdf?1545036000

Zie ook:
het rapport Fundamentele vragen over examens en toetsing Jaap Scheerens e.a.
en de kamerbrief minister Slob over toetsing en examinering in het vo

 

 

Micro/macro

Een artikel over micro/macro in examens.

Een ingekorte vorm hiervan is geplaatst in NVOX 8 (oktober 2017). 

 

TUE en Museum Boerhaave

TUE en Museum Boerhaave promoten allebei onderwijs in de natuurwetenschappen.

In verband daarmee heeft TUE heeft een item uit de collectie van Museum Boerhaave geadopteerd, namelijk door Van ’t Hoff geknipte en geplakte molecuulmodellen. In zijn DWDD-college over symmetrie heeft Robbert Dijkgraaf molecuulmodellen van Van ’t Hoff laten zien. Klik hier voor meer informatie.