Theorie uit Experimenten

Voorbeeldlesmateriaal scheikunde

 

Onderstaand practicum uit vwo-module 11 “Evenwichten en modellen” komt aan de orde aan het eind van het vijfde of het begin van het zesde leerjaar.
Als de leerlingen aan onderstaand practicum beginnen hebben ze juist meer informatie over evenwichten verwerkt.

 

Practicum 3 Verf: kleurrijke chemie