Theorie uit Experimenten

Uitwerkingen A-practica

 

Bij vrijwel elk practicum is een zogenaamd A-practicum geconstrueerd dat leerlingen geacht worden buiten contacttijd te maken.

 

Voorbeeldantwoorden van de onderbouw-A-practica zijn opgenomen in de handleidingen.

 

Van de A-practica bovenbouw scheikunde zijn voorbeeldantwoorden digitaal beschikbaar:

www.ivo-deurne.nl (>Peellandcollege>Onderwijs en ICT>Vakgroepen>Scheikunde>Leerlingen)

De voorbeeldantwoorden van de A-practica 29 t/m 49 zijn voorzien van geschreven en gesproken
uitleg en daardoor on line moeilijker te raadplegen. De versie op CD-ROM is sneller toegankelijker.
Mail voor meer informatie naar theorie.uit.experimenten@iae.nl .

 

Om klakkeloos kopiŽren te voorkomen zijn enkele controle-voorbeeldantwoorden ingebouwd. Voor docentgebruikers is een overzicht van deze voorbeeldantwoorden beschikbaar.