TUE-Nascholing

 

Elk jaar organiseert de Stichting Theorie uit Experimenten nascholingsactiviteiten voor toa’s en scheikunde-docenten die werken vanuit de uitgangspunten ‘theorie uit experimenten’ en ‘differentiatie’.

 

23/24

 

De eerste bijeenkomst van de nascholingscursus 23/24 was op 2 oktober op het Peellandcollege in Deurne.

De tweede bijeenkomst was op woensdag 24 januari 2024 op het Mill Hill College in Goirle.
De derde bijeenkomst was op dinsdag 14 mei 2024 op het Utrechts Stedelijk Gymnasium.
Binnenkort volgen mededelingen over de data van de cursus van schooljaar 24/25.

 

24/25

 

Nascholingscursus “TUE: differentiatie met groepswerk”

 

Doelgroep

Scheikundedocenten en toa’s die leerlingen in groepjes (willen) laten werken om te kunnen differentiëren naar niveau, tempo en inhoud.

 

Cursusomschrijving

- Onder begeleiding van een gecertificeerde coach en ervaren vakdidactici
wisselen we al dan niet op video vastgelegde ervaringen met groepswerk uit.

- We besteden aandacht aan het effectief en efficiënt geven van feedback, aan mogelijkheden voor formatieve evaluatie en aan gepersonaliseerd leren.

- We bekijken consequenties voor onderwijsaanbod en toetsmateriaal aan de hand van de opgedane ervaringen en op grond van wijzingen in de syllabi en examenprogramma’s.

- Afhankelijk van het onderwerp en naar behoefte van de deelnemers splitsen we op in deelgroepen.
- Voor secties die met het TUE-lesmateriaal starten, bieden we begeleiding op maat. Bijvoorbeeld met
een extra bijeenkomst of middels begeleiding op locatie.

 

Plaats, datum en tijd

- Drie bijeenkomsten: in september/oktober 2024, in januari/februari en mei/juni 2025. Telkens ’s middags en in het begin van de avond op een van de scholen van de deelnemers.
- Voor nieuwe gebruikers van het TUE-lesmateriaal organiseren we extra bijeenkomsten.

- Definitieve plaatsen en data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.
 

Kosten inclusief maaltijd

€ 225,- voor docenten en € 75,- voor toa’s

 

Inlichtingen en aanmelding

Stichting Theorie uit Experimenten

Dieze 29 5751 XE  Deurne

e-mail: theorie.uit.experimenten@iae.nl

of via de website: www.theorieuitexperimenten.nl