Macro/meso//micro

In de examenprogramma’s scheikunde worden de begrippen macro en micro, en ook meso genoemd. Zoek er de syllabi havo vanaf 2015 en vwo vanaf 2016 maar eens op na.
In de examens levert dat soms problemen: zie het artikel “Macro-micro, kwesties van naamgeving”.

 

 

De termen macro, micro en meso hebben/krijgen binnen het (school)vak scheikunde een andere betekenis dan in huis-, tuin-, keuken- en straattaal.

 

 

mmmcartoon 002.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 


                                          Straattaal in Volkskrant van 11 maart 2011

 

Bekijk via de link ook maar eens de pagina uit de Metro van 7 november 2013.

 

De betekenis in het schoolvak scheikunde moet nog uitkristalliseren.
In onze regionale blauwe-lijnbijeenkomst van 7 januari 2009 hebben we werkdefinities geformuleerd die we in onze blauwe lijn voorlopig proberen te gebruiken.
Hieronder staat de passage daarover uit het verslag van Karel afgedrukt.

Meso is datgene wat je door een microscoop kunt zien. Dus eigenlijk moet je met een mesoscoop werken. Micro is model / concept. Nodulair koolstof in staal kun je zien en is dus meso. Het interessante is het onderscheid tussen meso en micro.

 

Het onderscheid tussen meso en micro definiëren we als volgt:  M.b.v. meso-structuren kunnen materiaaleigenschappen begrepen en (technologisch) gemanipuleerd worden.

 

Macro en meso is echt, je kunt het zien.

Micro is model. Er zijn ook meso en macromodellen (en fotomodellen!) Een model is een abstractie van de werkelijkheid. Eigenlijk is micro dus concept.

 

Er zijn dus twee modellen.

Weergave (wellicht vereenvoudigd) van aspecten van werkelijkheid. (bijv. model van een oor). Dit past dus bij macro en meso.

Visualisering van een concept. (bijv. atoommodel), dit past dus bij micro.

In deze rubriek proberen we de definities uit.

 

 

Zie de rubriek “toets van de maand” voor voorbeelden van toetsen over micro/meso-macro.

mmmcartoon.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                               

                                    Wetenschappelijke scheurkalender 2011

              

Nog meer stof tot nadenken over macro/meso//micro vind je in de rubriek “Heen en weer denken

En in de rubriek “Zoek de fout” zijn de afleveringen nog te raadplegen die met macro/meso//micro te maken hebben.

Ook de toets van de maand mei 2009 en andere afleveringen staan in het teken van macro/meso//micro.

 

februari 2009

Voorplaat (en toelichting daarbij) van de Wetenschapsbijlage
bij NRC-Handelsblad van 17 januari 2009

 

maart 2009

Rotsklomptweeling

artikel uit de Wetenschapsbijlage bij NRC-Handelsblad van 7 februari 2009

 

april 2009

Nanowormen met organische vormen

artikel uit C2W van 21 februari 2009

 

mei 2009

Atomen schrapen?

artikel uit Trouw van 28 april 2009

 

mmmcartoon 001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Wetenschappelijke scheurkalender 2011