Toelichting bij enkele modulen

 

 

Onderbouw

 

C Chemie, een kwestie van gezichtspunt

K Kwantitatief

E Elementaire chemie

 

Bovenbouw

 

4 Formules

5 eerste deel Carboon

5 tweede deel Koolstof

5 derde deel Van C naar

5 vierde deel DNA en andere polymeren

10vwo Milieu en evenwicht

12vwo VSEPR en mesomerie

13vwo Stereochemie en reactiemechanismen

14vwo De laatste loodjes