Examens Scheikunde

 

 

Syllabi nieuwe scheikunde

 

Informatie over o.a. significantie bij atoomeconomie havo en vwo

 

Voorbeeldexamens

 

Pilotexamens

 

Examencommentaren

 

Toelichting bij correctievoorschrift

 

Macro-meso-micro

 

Duurzaamheid

 

 

Artikel uit de NRC van 19 december 2018: “Schoolexamens bieden de mogelijkheid om in te spelen op de actualiteit maar dat komt er dikwijls niet van door de nadruk van inspectie en schoolleiding op het centraal examen.” “Schoolexamens zijn, mede door de macht van ranglijstjes van schoolprestaties, verworden tot voorbereiding op het centrale examen.”

Het volledige rapport (waarover het artikel gaat) is te vinden via de volgende link:

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/696/original/Een_volwaardig_schoolexamen_Rapport_Commissie_Kwaliteit_Schoolexaminering_17_december_2019.pdf?1545036000

Zie ook:
het rapport Fundamentele vragen over examens en toetsing Jaap Scheerens e.a.
en de kamerbrief minister Slob over toetsing en examinering in het vo.


Voor TUE-docenten: op de TUE-Googledrive staan opdrachten waarmee leerlingen zich op het centrale examen kunnen voorbereiden.