Science en taalontwikkeling

 

Uit een artikel uit NRC Handelsblad van 12 juni 2013:

“Om goed te kunnen rekenen moet je er in precieze woorden over kunnen praten”. En dat geldt niet alleen voor rekenen maar ook voor andere vakken zoals science, natuurkunde en science.

 

In de brochure “Karakteristieken en kerndoelen onderbouw” wordt dat in de toelichting van de kerndoelen voor het vak Nederlands als volgt verwoord:

“Beheersing van de Nederlandse taal is onontbeerlijk bij het verwerven van inhoud en vaardigheden in alle leergebieden.”

 

Vandaar dat in de methode Theorie uit Experimenten, en dan met name het onderbouwlesmateriaal, expliciet aandacht wordt besteed aan zorgvuldige taal- en begripsontwikkeling. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan realisering van in ieder geval de kerndoelen 1, 3, 4, 5 en 6.

 

 

 

Zie voor meer informatie:
SCIENCE meer dan NATUURKUNDE, SCHEIKUNDE, TECHNIEK