ANW

 

TUE en ANW

De ontwikkeling van ideeën van algemene natuurwetenschappen in het TUE-curriculum.

 

Voorbeeldlesmateriaal

Klimaat in beeld
Een module met groepsopdrachten over klimaatveranderingen, vroeger en nu.
Aansluitend bereiden de leerlingen, ook weer in groepjes maar elk met een aparte taak, een presentatie voor.
Het is handig als het boek “Klimaat in beeld” beschikbaar is (C. Laban, J.v.d.Meer, E. Kroll, Klimaat in Beeld. Teleac/NOT, Educatieve Omroep, Hilversum 1998 isbn 90 6533 456 4)

Bij de module “Klimaat in Beeld” is op aanvraag (theorie.uit.experimenten@iae.nl) een afsluitende toets beschikbaar.

 

Onderzoek een onderzoeker
Een praktische opdracht aan de hand van beschrijvingen van (vrouwelijke) onderzoekers uit Vrouwenminiaturen (Offereins, M. (1996). Vrouwenminiaturen. Utrecht: Centrum Vrouwen en exacte vakken) en uit de vrouwenminiaturen in NVOX in de jaren 1992 tot 2003 (ook van de hand van Marianne Offereins).

 

Deze en andere opdrachten worden gebruikt bij en in plaats van de boeken TUE-ANW deel 1 en deel 2 (beide beperkt leverbaar).