Heen en weer

 

Een van de basisconcepten uit het rapport “Chemie tussen context en concept” is:

heen en weer denken.

 

In deze rubriek tref je informatie aan over heen en weer denken in de scheikunde.

Mail bijdragen aan of commentaar op deze rubriek naar theorie.uit.experimenten@iae.nl .

 

Misconcept van Casper

 

Modellen in wetenschap, modellen in onderwijs, een artikel van Wobbe de Vos en Ton van der Valk

 

Heen en weer denken in het examen scheikunde voor havo, een artikel van Frans Arnold en Ton van Berkel

 

Een (concept)artikel van Ton van Berkel over heen en weer denken

 

In TDb 20 (2003) nr. 2 (blz. 77 e.v.) is een artikel verschenen van Van de Sande, Emmen, De Gruijter, Van Hoeve-Brouwer en Van der Sanden onder de titel “Submicro of macro? Metacognitieve opvattingen van VWO-leerlingen en de wijze waarop zij het vak scheikunde benaderen” (zie www.cdbeta.uu.nl/tdb )

 

In NVOX 4 (april 2004) is een artikel verschenen van Goedhart onder de titel “Contexten en concepten: een nadere analyse”

 

Kijk eens in de rubriek “(Zoek de) fout van de maand” (daarin vind je verschillende voorbeelden van
artikelen die ervan uitgaan dat de lezer goed kan “heen en weer denken”.